Line: @แหวนคู่รัก
Thursday, 18 July 2024

การขอเงินคืน และการยกเลิกคืนสินค้า

สอบถามเรื่องรายละเอียดสินค้า การจัดส่ง
สามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง ผ่านหลายช่องทางดังนี้

E-mail : แหวนคู่.com.bkk@gmail.com
Facebook : fb.com/แหวนคู่.com.bangkok
Line id : @แหวนคู่.com
Tel : 087-403-6413 (K.NA)

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า
เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้า
ทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่

เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า
สินค้างานเงินแท้ ที่สั่งไปแล้วลูกค้าไม่สามารถสวมใส่ได้ (หลวม หรือ คับเกินไป) เนื่องจากทำการวัดขนาดผิด ทางร้านจะพิจารณาเปลี่ยนให้เป็นรายกรณีไป โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคินและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไข ซึ่งทางร้านจะแจ้งราคาและค่าใช้จ่ายก่อนทำการเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้า
**การเคลมสินค้า ไม่เกิน 1 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า กรณีชำรุด เสียหาย ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปในส่วนที่ชำรุดเพื่อยืนยันก่อนคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกและขอคืนเงินค่าสินค้า
รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่สินค้าล่าช้าเกิน 30 วัน หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วัน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืน
ลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ของร้าน จากนั้นทางร้านจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทางร้านจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน

สินค้าส่งมาถึงหลังจากวันที่แจ้งยกเลิกซื้อสินค้าไปแล้วจะเป็นอย่างไร
วันที่ขอยกเลิกสินค้านั้นจะต้องเลยกำหนดเวลาในการได้รับสินค้าหรือสินค้านั้นยังไม่ถูกส่งออกไป แต่หากสินค้าถูกส่งออกมาแล้ว ผู้ซื้อต้องรอจนกว่าพัสดุจะมาถึงมือคุณ แล้วจึงทำการปฎิเสธการรับสินค้ากับทางไปรษณีย์ เมื่อสถานะในการรับพัสดุแจ้งว่า “สินค้าได้ถูกปฎิเสธการรับ” ผู้ซื้อถึงจะได้รับเงินคืนค่าสินค้าทันที

กรณีใดที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้
ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าสินค้าแก่ผู้ซื้อในกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ผู้ซื้อไม่พอใจคุณภาพของสินค้า หรือสภาพของสินค้าไม่เหมือนกับที่แสดงหน้าร้าน
กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า แต่หากตรวจสอบกับไปรษณีย์แล้วสถานะตามรหัสพัสดุระบุว่า “ส่งสินค้าเรียบร้อย” ทางร้านไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องดำเนินเรื่องกับไปรษณีย์ด้วยตนเอง