Line: @แหวนคู่รัก
Tuesday, 18 June 2024

วิธีการสลักชื่อบนแหวน

วิธีการสลักชื่อบนแหวน

การสลักชื่อ เสมือนการสลักความทรงจำลงบนแหวน เพื่อช่วยให้คุณบอกความต้องการของคุณได้แม่นยำที่สุด นี่คือรูปแบบทั้งหมดที่เราสามารถทำได้

ขั้นตอนการระบุรูปแบบการสลักชื่อ

1. ระบุตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าอยากจะสลักด้วยคำว่า แหวนคู่.com ลูกค้าสามารถพิมในช่อง ข้อความที่สลักว่า แหวนคู่.com ได้เลย

 

2. หากต้องการใส่สัญลักษณ์พิเศษ
ทางเรามีสัญลักษณ์พิเศษ 2 รูปแบบให้เลือก ได้แก่

สัญลักษณ์ ชื่อ รูปแบบการระบุ
หัวใจ (heart) หรือ (หัวใจ)
∞ อินฟินิตี้ (inf) หรือ (8) หรือ (อินฟินิตี้)
ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าอยากจะสลักด้วยคำว่า แหวนคู่.com ลูกค้าสามารถพิมในช่อง ข้อความที่สลักว่า แหวนคู่.com (หัวใจ) หรือ แหวนคู่.com (heart) ได้เลย

* ในการสลักชื่อ ทางร้านแนะนำให้สลักด้วยความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร​ ซึ่งจะมีความยาวทีสวยงาม และพอดี