Line: @แหวนคู่รัก
Friday, 24 May 2024

แหวนหมั้นใส่ข้างไหน ?

22 Feb 2024
226
เคล็ดลับ การเลือกแหวนสำหรับ คนนิ้วมือยาว

เคล็ดลับ การเลือกแหวนสำหรับ คนนิ้วมือยาว

แหวนหมั้นใส่ข้างไหน ?

✔️ใส่นิ้วนางข้างซ้าย ได้แก่ ประเทศแคนาดา, นิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์, อเมริกา, อังกฤษ, อิตาลี, เม็กซิโก และอียิปต์

✔️ใส่นิ้วนางข้างขวา ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์, เยอรมนี, รัสเซีย, อินเดีย รวมถึงบางประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกและอเมริกาใต้ โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เนื่องจากมือข้างซ้ายหมายถึงบาปและความชั่วร้าย
✔️ใส่ทั้ง 2 ข้าง ได้แก่ ประเทศชิลี และสวีเดน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะต้องสวมแหวนหมั้นที่นิ้วนางข้างขวา เมื่อถึงวันแต่งงานแล้วค่อยเปลี่ยนไปใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายแทน